Prodromos d.o.o.
  Vodimo vas, da povedete
EnglishEnglish
 
DomovKdo smoStoritvePovpraševanjeZa naročnike
 
  Računovodstvo in davčno svetovanje za slovenska in tuja podjetja.  
 

Storitve

Računovodske storitve

Vodenje računovodstva Slovenskim in tujim podjetjem na Hrvaškem z namenom zagotavljanja boljšega nadzora ter kakovostnih in točnih informacij o poslovanju.

Želim ponudbo »

DDV vračilo

Omogočamo vam vračilo DDV-ja iz držav članic EU (Italija, Avstrija, Slovenija, Ciper) in Hrvaške.

 Vračilo DDV-ja v posameznih državah (PDF, 35kB)

Želim ponudbo »


Italija na vrh ^

Italija je znana po tem, da nerada vrača DDV tujim pravnim osebam, postopek pa je dolgotrajen in drag. V preteklosti so šle stvari že tako daleč, da je Slovenija odpovedala vzajemnost z Italijo, vendar je morala ob vstopu v Evropsko skupnost ponovno zagotoviti vračanje DDV-ja tudi italijanskim zavezancem.

V Italiji veljajo pogoji, kakor jih določa tudi Osma smernica. Med drugim to pomeni, da morajo biti zahtevki oddani najkasneje do 30. junija za preteklo leto, zahtevke pa se vlaga za zneske, večje od 25 evrov. Če zneski presežejo 200 evrov, se lahko zahtevke oddaja najpogosteje na tri mesece.

Račun, ki ni nujno, da je v italijanskem jeziku, mora po italijanskem zakonu o DDV vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • datum izdaje,
 • zaporedno številko,
 • ime in naslov izdajatelja računa – prodajalca,
 • ime in naslov prejemnika računa,
 • davčno številko prodajalca,
 • količino, vrsto in opis dobavljenega blaga ali storitve,
 • ceno za enoto blaga ali storitve,
 • skupno ceno brez DDV,
 • znesek davka, ločeno po davčnih stopnjah.

V Italiji velja davčna praksa, da za zahtevek do 5.000 evrov ne potrebuješ registracije za italijanski DDV oziroma davčnega zastopnika, prav tako v primeru neaktivnih oz. priložnostnih poslov. V primeru, da podjetje aktivno posluje na italijanskem trgu, je rok za povračilo DDV-ja 1. februar, vendar italijanski organ zahteva bančno garancijo, ki jo je v Italiji izjemno težko pridobiti.

 

Avstrija na vrh ^

Avstrija ne zahteva vzajemnosti pri vračanju DDV-ja nerezidentom. Slovenskim zavezancem je bilo tako omogočeno, da so si povrnili v Avstriji plačan DDV že takoj po uvedbi DDV-ja v Avstriji, čeprav Slovenija DDV-ja še ni uvedla. Tako tudi danes vračanje DDV-ja iz Avstrije poteka brez težav.

Vlagatelj zahtevka za vračilo DDV-ja v Avstriji mora oddati zahtevek najkasneje v 6 mesecih za preteklo leto.
Ob prvem zahtevku na vlogi ni nujno navesti davčne številke, kasneje pa se mu ta dodeli in jo mora uporabljati.
Navesti mora davčno številko svoje države in priložiti potrdilo matične davčne uprave, da je zavezanec za DDV, potrdilo pa ne sme biti starejše od enega leta.
Zahtevek lahko odda za znesek davka, ki presega 360 evrov oziroma 36 evrov. Če se vloži za vse leto ali preostanek leta (november, december), mora zahtevku priložiti originalne račune, na katerih mora biti znesek DDV-ja izkazan posebej, pri računih, ki ne presegajo 150 evrov, zneska DDV-ja ni treba prikazati posebej, ampak zadostuje navedba davčne stopnje.

Avstrijski pristojni organi priporočajo imenovanje zastopnika v Avstriji, ki je lahko vsaka pravno in poslovno sposobna oseba s sedežem v Avstriji.

Povračila DDV-ja pa ni mogoče zahtevati za zneske DDV, ki so povezani z opravljanjem obdavčljivih dejavnosti v Avstriji, razen tistih, ki so izrecno dovoljene (prevozi, povezani z uvozom in izvozom blaga, ter storitve, ki se obvezno obdavčujejo po sedežu prejemnika) in se ne povrnejo avstrijskim zavezancem. Prav tako zneskov ni mogoče povrniti za vsote, zaračunane organizatorjem potovanj v zvezi z njihovo dejavnostjo, gradbenih storitev ter vsem, kar je v povezavi z osebnimi avtomobili.



Slovenija na vrh ^

Skrajni rok za predložitev zahtevka je 30. junij za preteklo leto, znesek vračila pa ne sme biti manjši od 25 evrov. Znesek na zahtevku za obdobje, krajše od enega leta, a daljše od šestih mesecev, ne sme biti manjši od 200 evrov.

Za zavezance iz tretjih držav je pomembno, da je zadoščeno pogoju vzajemnosti.

Navedena tabela prikazuje vzpostavljene vzajemnosti na dan 1. oktobra 2013 in sicer med Republiko Slovenijo in tretjimi državami pri vračilu davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.


DRŽAVA

Vzpostavitev vzajemnosti

Kanada

Da

Hrvaška*******

Da****

Islandija

Da

Izrael

Da

Japonska

Da

Južna Koreja

Da*

Liechtenstein

Da

Makedonija

Da

Norveška

Da

Rusija

Ne

Švica

Da

Turčija

Da**

Srbija

Da*****

Črna Gora

Da******

Bosna in Hercegovina

Ne

Kosovo

Ne

Tajvan

Da***

* uporablja se od 26. 6. 2009 za vračilo DDV plačanega pri nabavah za restavracijske storitve in namestitev, oglaševalske storitve, storitve na področju električnih in telekomunikacijskih storitev, storitve najema nepremičnin in pri nakupu ter popravilu zgradb in pisarniškega pohištva. Znesek vračila DDV, ki znaša manj kot 200 evrov, ni dovoljen;

** od 10. 10. 2006 za vračilo DDV, plačanega pri nabavah blaga in storitev pri transportni dejavnosti in pri nabavah blaga in storitev, ki se nanašajo na sodelovanje na sejmih in razstavah;

*** 18. 11. 2010 za vračilo DDV, plačanega pri nabavah blaga in storitev, ki se uporabljajo na sejmih, poslovnih potovanjih, za raziskavo trga, za opravljanje tržnih raziskav, za izvajanje tržnih seminarjev in podobnih začasnih poslovnih dejavnosti;
 
**** od 1. 7. 2011 je pri izvajanju vračil DDV vzpostavljena popolna vzajemnost. Do tega datuma je bila vzajemnost vzpostavljena pri vračilih davka na dodano vrednost, plačanega pri nabavah blaga in storitev za najem razstavnega prostora, preskrbo razstavnega prostora z električno energijo, vodo, plinom, gretjem, hlajenjem, telefonskim in telekomunikacijskimi priključki, urejanje in popravilo razstavnega prostora in stroške parkiranja;
 
***** od 1. 10. 2013 je pri izvajanju vračil DDV vzpostavljena popolna vzajemnost. Popolna vzajemnost se lahko uveljavlja za račune izdane od vključno 1. 10. 2013 dalje. Do tega datuma je bila vzajemnost vzpostavljena za vračilo DDV plačanega pri nabavah blaga in storitvah, namenjenih za najem, ureditev, izdelavo in popravilo razstavnega prostora, za blago, potrebno za ureditev razstavnega prostora, električno energijo, vodo, plin, gretje, hlajenje, telefonske in telekomunikacijske priključke za potrebe razstavnega prostora, parkiranje in za storitve namestitve.
 
****** od 1.3.2013 (vračila DDV se ne more uveljavljati za račune, ki so bili izdani pred tem datumom, čeprav je bil zahtevek za vračilo DDV predložen po 1. 3. 2013).

******* V zvezi s stanjem vzajemnosti med Republiko Slovenijo in Hrvaško in vstopom Hrvaške v Unijo pojasnjujemo:
Davčni zavezanci s sedežem na Hrvaškem lahko zahtevajo vračilo DDV po računih, izdanih od 1. 1. 2013 do vključno 30. 6. 2013, na podlagi zahtevka za vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi.
Davčni zavezanci lahko zahtevajo vračilo DDV po računih, izdanih od vključno 1. 7. 2013 naprej na podlagi zahtevka za vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Uniji.


Hrvaška na vrh ^

Hrvaška vrača DDV tujim pravnim osebam samo od storitev, ki se nanašajo na sejme:

 • najem razstavnega prostora,
 • oskrba razstavnega prostora z elektriko, vodo, plinom, gretjem, hlajenjem,
 • telefonski in telekomunikacijski pripomočki,
 • izdelava, ureditev in popravilo razstavnega prostora,
 • material, potreben za ureditev razstavnega prostora,
 • stroški parkiranja.

Zneski nad 137,74 evra.

Lahko se imenuje davčni zastopnik, ki mora biti zavezanec za DDV.
Pri prvem zahtevku se zavezancu dodeli hrvaško številko, pod katero se vodi pri hrvaški davčni upravi.

Ciper na vrh ^

Prek naše podružnice na Cipru vam pomagamo ustanoviti podjetje, tako da lahko izkoristite ugodnosti evropske davčne oaze. Nudimo vam računovodske storitve ter povračilo DDV-ja.

 

 

 
Prodromos - Slovenija Prodromos - Hrvaška
Prodromos d.o.o.
Erbežnikova 2
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 256 69 58
Faks: 01 256 69 57
E-mail:
Prodromos d.o.o.
Fužinska 1
10000 Zagreb, Hrvaška
Telefon: +385 01 363 30 53
Faks: +385 01 369 14 97
E-mail:
 
     
   
  2008-2023 Prodromos d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Stran poganjaEasyweb